Languages: [EN] | [RO] | [LT] | [GR] | [ES] | [RS] 
Printati aceasta pagina

E3 - EL-Greece - OnlineHE Multiplier event in Greece

E3 - EL-Greece - OnlineHE Multiplier event in Greece

Održan je Multiplikatorski događaj u Grčkoj kako bi se ključni zainteresovani akteri upoznali s osnovnim ciljevima i zadacima projekta, kao i kako bi se predstavili rezultati projekta OnlineHE. Cilj Multiplikatorskog događaja bio je aktivno uključiti i motivisati ciljne grupe projekta i ključne zainteresovane strane da koriste rezultate projekta. Na ovom događaju prisustvovalo je 41 osoba, uključujući osoblje visokog obrazovanja, akademike, instruktore, zainteresovane strane, trenere odraslih, predstavnike javnih vlasti, donosioce odluka u visokom obrazovanju, dizajnere obrazovanja i radnike univerziteta uopšteno. Tokom događaja, partneri su promovisali uključenost ciljnih grupa u korišćenje razvijenih resursa i putem serije demonstracija detaljno su predstavili osnovne proizvode projekta: OnlineHE Toolkit, radionicu za obuku trenera, online MOOC s institucijama visokog obrazovanja, izveštaj s preporukama za politike i prakse, kao i listu za proveru spremnosti za e-učenje. Takođe, podeljena su iskustva i naučene lekcije iz sprovedenih implementacija s učesnicima. Digitalna platforma projekta služila je kao referentna tačka za rezultate projekta, a učesnici su bili ohrabreni da je koriste za lični i profesionalni razvoj, kao i za buduće promotere i multiplikatore.

Multiplikatorski događaj bio je strukturiran na sledeći način:

  • Pregled OnlineHE Toolkit-a u praksi

  • Prezentacije najboljih praksi u korišćenju e-učenja od strane institucija visokog obrazovanja

  • Upoznavanje s okruženjem za e-učenje, ističući alate/OER/module koji su deo toga

  • Pregled implementacija obuke u svakoj partnerskoj zemlji

  • Diskusija - Najbolje prakse, preporuke za politike i postupke

  • Lista za proveru spremnosti za e-učenje, zaključci i razmišljanja

Do kraja događaja, učesnici su popunili evaluacioni obrazac koji je sadržavao pitanja s otvorenim i zatvorenim odgovorima o projektu i multiplikatorskom događaju.

DPE je bio zadužen za organizaciju i sprovođenje OnlineHE Multiplikatorskog događaja u Grčkoj.

Detaljan program Multiplikatorskog događaja možete pronaći ovde: - Multiplier Event Agenda

Letak