Languages: [EN] | [RO] | [LT] | [GR] | [ES] | [RS] 
Printati aceasta pagina

IO2. Program obuke za online nastavu

IO2. Program obuke za online nastavu

Program obuke za online nastavu je namenjen predavačima i profesorima u visokom obrazovanju, istraživačima, praktičarima, edukatorima za odrasle, sa ciljem da ih osposobi da efikasno razvijaju i primenjuju online nastavu u radu sa studentima i odraslima.

Program će biti pripremljen u formi vodiča za razvoj i izvođenje obuke prema ADDIE modelu. Faze ADDIE (analiza, dizajn, razvoj, primena, evaluacija) - predstavljaju dinamične, fleksibilne smernice za izgradnju efikasnih alata za obuku i podršku u radu.