Languages: [EN] | [RO] | [LT] | [GR] | [ES] | [RS] 
Printati aceasta pagina

E2 - CY-Cyprus - OnlineHE Multiplier event in Cyprus

E2 - CY-Cyprus - OnlineHE Multiplier event in Cyprus

Dogđaj je održan na Univerzitetu na Kipru 26. aprila. Učesnici su imali priliku da saznaju više o rezultatima projekta OnlineHE, uključujući Toolkit, obuku i nacionalne implementacije, platformu za e-učenje i MOOC, kao i Izveštaj s preporukama za politike. Nakon toga je usledila otvorena diskusija.

Povratne informacije su bile uglavnom pozitivne, a učesnici su posebno istakli korisnost Toolkit-a i platforme. Toolkit može biti koristan za sve zainteresovane strane, uključujući studente, kako bi se razmislilo o spremnosti univerziteta za integraciju e-učenja. To poboljšava doprinos i uticaj na prakse univerziteta. Osim toga, sadržaj MOOC-a je vremenski neograničen i ostaće aktuelan, jer je digitalna transformacija u osnovi većine obrazovnih organizacija sada. Učesnici su popunili poseban upitnik kao deo osiguranja kvaliteta projekta.

Detaljan program možete pronaći ovde - Multiplier Event Agenda.