Languages: [EN] | [RO] | [LT] | [GR] | [ES] | [RS] 
Printati aceasta pagina

E5 - OnlineHE konferencija u Srbiji

E5 - OnlineHE konferencija u Srbiji

Jedan od događaja za razmenu iskustava i praksi biće organizovan i u Srbiji u formi konferencije.

Cilj događaja je da aktivno uključi i upozna zainteresovane strane sa kreiranim alatima i mogućnostima da ih preuzmu i koriste u svom radu. Događaj je namenjen studentima, profesorima i predavačima, edukatorima za odrasle i u neformalnom obrazovanju, , donosiocima odluka , kreatore politika u domenu visokog obrazovanja, kreatorima kurikuluma i drugim zainterespvanim stranama.