Languages: [EN] | [RO] | [LT] | [GR] | [ES] | [RS] 
Printati aceasta pagina

IO3. E-Learning platforma i MOOC

IO3. E-Learning platforma i MOOC

IO3 uključuje sledeće segmente:

1. Dizajn i razvoj MOOC-a za visoko obrazovanje (za studente, predavače i profesore).

2. Testiranje i validacija kursa.

3. Vodič kako implementirati onlajn učenje u univerzitetskim programima.

4. Prevod kursa (izabrani sadržaj MOOC i trening).

INOVACIJA: Ovo je jedan od prvih MOOC-a koji će imati jasan fokus na pružanje podrške korisnicima u razvijanju onlajn kursa. MOOC će biti dizajniran kao interaktivno okruženje.  Biće integrisane funkcije društvenih mreža koje su sada važan deo online učenja (kao što su veze sa relevantnim stranicama društvenih medija). Format gamificiranih izvora digitalnog učenja biće takođe deo ove platforme. Fokus MOOC-a će se baviti značajnim pitanjima i temama integrisanja e-učenja u visoko obrazovanje i u potpunosti je usklađen sa politikama EU i potrebama visokog obrazovanja.

OČEKIVANI UTICAJ: Koristeći MOOC, visokoškolska institucija će moći da poboljša i modernizuje svoje nastavne planove i programe i integriše inovativne tehnološke alate za kreiranje i izvođenje kurseva.

POTENCIJAL ZA PRENOS: Ovaj rezultat se jednostavno može primeniti i u drugim zemljama jer je MOOC prolagodljiv alat. Prednost ovog alata je činjenica da su pitanja kojima se MOOC bavi prioriteti EU ​​(prelazak na online učenje, VFH, digitalizacija, Agenda otvorenog obrazovanja, Akcioni plan za digitalno obrazovanje).

Modul 1: Savremeni trendovi – prednosti i izazovi

Modul 2: Nastavne metode i pristupi

Modul 3: Osmišljanje kurseva i nastavnih aktivnosti – zbirka alata

Modul 4: Motivacija i angažovanje

Modul 5: Primeri dobre prakse

Modul 6: Bezbednost u elektronskom okruženju