Languages: [EN] | [RO] | [LT] | [GR] | [ES] | [RS] 
Printati aceasta pagina

OBUKA PROJEKTNOG TIMA

OBUKA PROJEKTNOG TIMA

Petodnevni trening za trenere će se izvoditi u dva dela i sastoji se od kombinacije teorijskog i praktičnog dela. Teorijski deo će pružiti učesnicima najsavremenije prakse onlajn učenja, upoznaće ih sa najčešćim metodologijama / okvirima (kao što su ADDIE, TPCK, itd.) kroz analizu dostupnih alata na tržištu i pratećim pedagoškim metodama.

Obučeni edukatori će sprovesti obuke u svojim institucijama.

Obuka će obradti sledeće teme:

- Uvod u obuke (ciljevi i ishodi učenja);

- Oblast onlajn učenja, savremena dostignuća u onlajn učenju;

- Online nastava u u visokom obrazovanju;

- Metode i pristupi (ADDIE model);

 

U praktičnom delu, obuka će se osvrnuti i na:

- Diskusiju o poboljšanju onlajn nastave i učenja u visokom obrazovanju;

- Diskusiju o integraciji onlajn prakse u visokom obrazovanju;

- Istraživanje najboljih praksi u onlajn nastavi i u visokom obrazovanju;

- Interdisciplinarnost;