Languages: [EN] | [RO] | [LT] | [GR] | [ES] | [RS] 
Printati aceasta pagina

OBUKA PROJEKTNOG TIMA

L, T, T - Kratki događaji zajedničke obuke osoblja

CARDET je bio odgovoran za celokupno planiranje i izvođenje ove obrazovne aktivnosti. Svi zainteresovani subjekti bili su posebno zastupljeni od strane polaznika koji su učestvovali u nacionalnim pilotskim programima. CARDET je bio zadužen za koordinaciju i obezbeđivanje potrebne opreme i softverskih aplikacija. Akademici iz relevantnih zemalja prisustvovali su ovoj obuci. Svi partneri imaju pristup akademicima i istraživačima na univerzitetima, kao i obaveze nastave.

Obuka je bila fokusirana na:

Teorijski deo:

  • Uvod u sesiju obuke (ciljevi učenja i ishodi);

  • Oblast e-učenja, najnovija dostignuća, razvoj e-učenja;

  • E-učenje - nastava i učenje: najbolje prakse u visokom obrazovanju;

  • Metode i pristupi (ADDIE Model).

Teorijsko-praktični deo:

  • Diskusija o tome kako unaprediti online nastavu i učenje u visokom obrazovanju;

  • Razmatranje kako se online prakse mogu integrisati u kurseve visokog obrazovanja;

  • Istraživanje najboljih praksi prelaska na online nastavu i učenje u visokom obrazovanju;

  • Formiranje interdisciplinarnih grupa;

  • Rad interdisciplinarnih grupa na dizajnu i razvoju e-učenja u kursevima visokog obrazovanja.

  • Evaluacija sesije obuke.

Detaljnije informacije mogu se pronaći ovde - LTTA AGENDA.

Svaki saradnik je bio zastupljen sa dva do pet članova osoblja tokom sprovođenja ove obrazovne aktivnosti. Individualni obrazovni moduli su kreirani, pripremani i sprovodili su se u saradnji, pri čemu je svaki partnerski organ bila odgovoran za oblasti sadržaja u kojima je specijalizovan. P1 i P2 su koordinirali celokupnu evaluaciju događaja, koju su sproveli svi saradnici.