Languages: [EN] | [RO] | [LT] | [GR] | [ES] | [RS] 
Printati aceasta pagina

ABOUT ONLINEHE

O PROJEKTU ONLINEHE

SET PRAKTIČNIH MATERIJALA ZA INTEGRACIJU E-UČENJA U PROGRAMME VISOKOG OBRAZOVANJA [ONLINEHE]

Vrsta projekta: Erasmus+ KA2, saradnja u oblasti inovacija i razmene dobrih praksi, KA226 - Partnerstva za spremnost u digitalnom obrazovanju

Ref. br.: 2020-1-RO01-KA226-HE-095434

Nosilac: Univerzitet u Piteštiju, Rumunija

Trajanje: 01/05/2021 - 30/04/2023

Grant: 183,680.00 EUR

Grant namenjen WEBIN: 22,486.00 EUR

Koordinator: Ass. prof. Dr. Eng. Dumitru CHIRLEȘAN

Rezime:

Najnoviji događaji u vezi sa COVID-19 i pandemijama koje predstavljaju pretnju našem načinu života i rada, teraju nas da preispitamo način na koji se susrećemo, radimo, podučavamo, učimo i sarađujemo. Veliki podstrek virtualnom obrazovanju, učenju na daljinu i virtualnim timovima, primećuje se širom sveta. Prema UNESCO-u (2020), krajem marta 2020. godine, preko 850 miliona studenata i mladih - skoro polovina svetske studentske populacije - morali su da odsustvuju iz škola i univerziteta zbog pandemije COVID-19. Od sistema obrazovanja se traži da pruži adekvatan odgovor na ovaj izazov nudeći obrazovanje na daljinu. Do sada je veći deo sadržaja bio dostupan putem video konferencija i sistema za upravljanje učenjem. Zbog toga se javila snažna potreba za razvijanjem boljih iskustava u učenju na daljinu.

Iako se potreba za online obukama povećala, nekoliko univerziteta je eksperimentisalo sa onlajn učenjem kao nastavnom metodom ili su onile metode integrisali u kurikulume (Bezegová, 2017). Ista je situacija i u partnerskim zemljama, Rumuniji, Kipru, Grčkoj, Litvaniji, Španiji i Srbiji, u kojima onlajn učenje nije dovoljno zastupljeno u visokom obrazovanju. Za sada ne postoji zajednička strategija o tome kako univerziteti mogu/trebaju integrisati onlajn učenje u svoju praksu realizacije nastave i studijskih programa.

Sa više od 90% studentske populacije koja u potpunosti studira online tokom poslednjih nekoliko meseci, sve je prisutnija potreba za reformom visokog obrazovanja (UNESCO, 2020). Ranije citirani izvještaj o sprovođenju Bolonjskog procesa, potvrdio je da je kombinirano učenje najčešći oblik učenja na Evropskim univerzitetima. Trend u visokom obrazovanju prema e-učenju, a posebno kombinovanom učenju, uočen je već 2014. godine kada je istraživanje EUA pokazalo da 91% ispitanih visokoškolskih institucija nudi kombinovanom učenje (onlajn učenje integrirano u konvencionalnu nastavu), dok je istovremeno 82% visokoškolskih institucija nudilo online nastavu (Gaebel 2014; EUA 2019). Opšte je prihvaćeno da će se ovi trendovi dramatično menjati u narednim mesecima, budući da je COVID-19 ubrzao integraciju e-učenja širom sveta. U analizi o upotrebi metoda e-učenja, identifikovano je nekoliko nedostataka kod univerzitetskog osoblja, poput nedostatka strateškog razumijevanja potrebe za onlajn učenjem, nedostatak veština da se dizajniraju i realizuju online obuke, kao i potreba da se poboljša evaluacija učinkovitosti online obrazovanja.

 

CILJEVI

1. Izgraditi kapacitete akademskog nastavnog osoblja da integrišu onlajn učenje u dizajn (kurikulum) i izvođenje programa obuke u visokom obrazovanju (IO1, IO2, IO3)

2. Razviti inovativne kvalitetativne resurse za akademsko nastavno osoblja, koji će biti korišćeni u  programima e-učenja u visokom obrazovanju (IO1, IO2, IO3)

3. Unaprediti svijesti o potrebi i vrijednosti integrisanja oblika e-učenja u visoko obrazovanje, u saradnji sa zainteresovanim stranama (stakeholderima), a naročito donosiocima odluka (IO1-4)

4. Unaprediti ponudu kvalitetnih mogućnosti za sve u sferi visokog obrazovanja (IO1-4)

 

CILJNE GROUPE

Projekt se naslanja na postojećea saznanja koja su razvili partneri, i ima za cilj pružanje podrške visokoškolskim institucijama u razvoju inovativnih politika i praksi za integriranje e-učenja u dizajniranje programa i podučavanje.

Primarne ciljne grupe za ovaj projekat uključuju:

- Visokoškolske ustanove i nastavni kadar

- Donosioce odluka i rukovodstva visokoškolskih institucija

- Nastavni kadar koji kreira studijske programme, programme obuka, i pomoćno nastavno osoblje

- Studente kao indirektnu ciljnu grupu

 

INTELEKTUALNI PRODUKTI PROJEKTA

U očekivane intelektualne produkte spadaju:

-IO1. Set materijala za adaptaciju strategije e-učenja u domenu visokog obrazovanja

-IO2. Program obuke

-IO3. E-Learning platforma i MOOC

-IO4. Vodič o praktičnim politikama i praksama integracije e-učenja u visoko obrazovanje

Web: www.onlinehe.eu

 


Previous page: HOME
Next page: PARTNERI